ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

accordion menu joomla

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3557352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1378
1278
4766
3544251
8825
41608
3557352

Your IP: 3.237.16.173
2023-06-06 12:32

header 11

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางประไพ ช่างสลัก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงาน “6 ปี แห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนขอนแก่น” โดยมีนายอรรถพ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางประไพ ช่างสลัก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงาน “6 ปี แห่งการบู...

Read more

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนกรอบอัตรากำลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านทางระบบ Zoom

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนกรอบอัตรากำลังของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ...

Read more

เมื่อวันที่ 124พ.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจ

เมื่อวันที่ 124พ.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธ...

Read more

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการ...

Read more

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร” จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรม  ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร” จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 {ga...

Read more

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหนุ่มหล่อ สาวสวย…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด …รณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหนุ่มหล่อ สาวสวย…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด …รณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 25...

Read more

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม No GIFT POLICY “งดรับของขวัญและของกำนัล” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม No GIFT POLICY “งดรับของขวัญและของกำนัล” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่...

Read more

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพุทรักษา โรงแรมธนินทร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพุทรักษา   โ...

Read more

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับทอง) และ (ระดับเพชร) ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับทอง) และ (ระดับเพชร) ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อย...

Read more

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด {gallery}roiet328{/gallery}...

Read more

เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยก

เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก คัดสรรเป็นผู้รับพระราชทานทุ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอ...

Read more

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเสษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเสษฎาราชเจ้า {gallery}roiet325{/gallery}...

Read more

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมด้วยดร.สุระ รักความซื่อ,นางวันเพ็ญ คำชาย ศน.ประจำโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติและออกประเมิน ณ ร.ร.อนุบาลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมด้วยดร.สุระ รักความซื่อ,นางวันเพ็ญ คำชาย ศน.ประจำโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติและออกประเ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้ดร.พิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2565 ณ ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้ดร.พิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2565 ณ ร.ร.ทุ่ง...

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางจุฑามาศ ช่อคง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางจุฑามาศ ช่อคง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ...

Read more

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด {gallery}roiet321...

Read more

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายปิยพัทธ์ แสนสุภา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนเ

วันที่ 17 มีนาคม 2566  ท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายปิยพัทธ์ แสนสุภา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

1221readall

 

  1. ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ข่าวคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.ร้อยเอ็ด
next
prev

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 66https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/06/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ค.-66.pdf The post สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Read more

(ศธจ.มหาสารคาม)จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามห…

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2566 มิติด้านการศึกษาครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2566โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา...

Read more

(ศธจ.มหาสารคาม) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงาน “ ๖ ปีแห่งการ บูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒน…

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงาน “ ๖ ปีแห่งการ...

Read more

รายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน…

The post รายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Read more

(ศธจ.มหาสารคาม)ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโล…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางวรรณกุล ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...

Read more

(ศธจ.มหาสารคาม) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พรมบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พรมบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3...

Read more

ศธจ.สุโขทัยจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  มีต้นพยุงจำนวน 20...

Read more

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3...

Read more

(ศธจ.ลพบุรี)วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 66 การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวง…

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษธิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม...

Read more

ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 ม…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14...

Read more

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

Read more

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เ…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

Read more

ศธภ.14 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 ม…

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา…

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖...

Read more

ศธภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน …

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 The...

Read more

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อบ.) ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อบ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี...

Read more

ศธภ.14 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำ…

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทร…

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาริการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ...

Read more

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ